ДГ "Зорница"
Детска градина в град Симеоновград

ДГ" Зорница" гр. Симеоновград

През учебната 2019 - 2020г. ДГ"Зорница" е напълно обновена. Направен е ремонт, който включва цялостно обновяване на сградата , подмяна на електро и вик инсталация. Подмяна на отоплителната система ,осигуряване на слънчеви батерии . Цялостно обновяване на материалната база на всички помещения в детската градина.Направен е и ремонт на двора на градината и оборудван с нови детски съоръжения за децата.